ตรวจสอบราคา
Call

online reservation

Close

วัดหลวงพ่อโต และ ตลาดน้ำบางพลี

วัดหลวงพ่อโต และ ตลาดน้ำบางพลี

หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในตำนาน พระพุทธรูปสามพี่น้องหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม อาราธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่ 1 เป็นองค์พี่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาราธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่ 2 เป็นองค์กลางหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน อาราธนาขึ้นจากน้ำเป็นองค์ที่ 3 เป็น…“องค์น้องและยังมีคนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากแม้ในปัจจุบันนี้

ส่วนตลาดน้ำบางพลี ถือเป็นตลาดน้ำที่มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถานที่ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและมีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมาย เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้านานาชนิด ทั้งอาหาร, ของใช้ต่าง , ของประดับตกแต่งบ้าน, เสื้อผ้า, สัตว์เลี้ยง กับมีทิวทัศน์ของคลองสำโรงที่ประดับประดาไปด้วยเรือพายขายขนม ผลไม้ตามฤดูกาลของชาวบางพลีที่พายไปมา รวมถึงเรือที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยังใช้สัญจรไปมาในชีวิตประจำวันด้วย

ระยะทางจากโรงแรม: 10 นาที

2019 © Siam Mandarina Hotel. All rights reserved Powered by Booking2Hotels System.