งานแต่งมุสลิม นิกะห์ คืออะไร ขั้นตอนพิธีเรียบง่าย ต้องเตรียมอะไรบ้าง

Publsihed Date : 2024-04-26

Tag : มุสลิมแต่งงาน

งานแต่งมุสลิม นิกะห์ คืออะไร ขั้นตอนพิธีเรียบง่าย ต้องเตรียมอะไรบ้าง

พิธีแต่งงานของคู่รักชาวมุสลิมนั้นมีความสวยงาน ขั้นตอน และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นการประกาศความรัก ประกาศการเริ่มต้นชัวิตคู่ของชายหญิงชาวมุสลิม พิธีที่ว่านี้เรียกว่า “นิกะห์” เป็นพิธีการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเต็มไปด้วยความความศักดิ์สิทธิ์และเรียบง่าย ซึ่งในบทความนี้จะขอแนะนำและอธิบายให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับงานแต่งมุสลิม (นิกะห์) ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบและพิธีอะไรบ้าง ?

งานแต่งมุสลิม (นิกะห์) คืออะไร ?

พิธีนิกะห์ คือพิธีแต่งงานระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการแต่งงานของชาวมุสลิม คำว่า “นิกะห์” ในภาษาอาหรับ (نكاح) หมายถึง การรวมกัน การผสานกัน และยังถูกใช้ในคัมภีร์กุรอ่าน โดยอ้างถึงการทำสัญญารักระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่มีเงื่อนไขและองค์ประกอบที่สมบูรณ์

5 เงื่อนไข องค์ประกอบหลักที่ทำให้การนิกะห์สมบูรณ์

 1. เจ้าบ่าวและเจ้าสาวชาวมุสลิม
 2. ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว (วะลีย์)
 3. พยานผู้ชายอย่างน้อย 2 คน (ซะซีย์)
 4. คำเสนอแต่งงานจากฝ่ายเจ้าสาว (อีญาบ) และแต่งงานคำรับจากฝ่ายเจ้าบ่าว (กอบูล)
 5. ของขวัญแต่งงาน หรือเป็นที่รู้จักกันว่า สินสอดทองหมั้น (มะฮัร)

ลำดับพิธีงานแต่งอิสลาม

ลำดับพิธีงานแต่งอิสลาม

1. การสู่ขอ

การสู่ขอถือเป็นขั้นแรกของพิธีงานแต่งมุสลิม (นิกะห์) โดยทางบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะต้องเดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเพื่อทำการสู่ขอ ซึ่งทางผู้ใหญ่ของฝ่ายชายอาจจะต้องมีขนม ผลไม้ติดไม้ติดมือไปฝากผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงด้วย โดยการสู่ขอนั้นทางฝ่ายหญิงจะไม่ตอบตกลงภายในวันนั้นเลย แต่จะใช้เวลาในการปรึกษากันระหว่างบิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ซึ่งหากฝ่ายหญิงตอบตกลง จะมีการส่งคนไปตอบรับและนัดกำหนดเรื่องวันแต่งงาน สถานที่จัดงานแต่งงานมุสลิม นิกะห์ มะฮัรกันต่อไป

2. การหมั้น

สำหรับคนไทยนั้นเราอาจจะคุ้นชินกับการแห่ขันหมาก การสวมของหมั้น (แหวนแต่งงาน) ซึ่งพิธีเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตามหลักการหมั้นของศาสนาอิสลาม (อย่างไรก็ดีปัจจุบันนั้นจะขึ้นอยู่กับพหุวัฒนธรรมของแต่ละคู่บ่าว-สาว) การมอบสินสอด สามารถกระทำได้ระหว่างพิธีนิกะห์เท่านั้น แต่ในกรณีที่ฝ่ายชายต้องการมอบของขวัญ ต้องคำนึงว่าสิ่งของนั้น ๆ ไม่ใช่ มะฮัรที่ใช้ในพิธีนิกะห์ ในกรณีที่ทางฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ทำการหมั้นก่อนแต่งเรียบร้อย ทางว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ห้ามอยู่กันสองต่อสองกับคู่หมั้น
 • ห้ามสัมผัสคู่หมั้นก่อนการนิกะห์

3.พิธีแต่งงาน (การนิกะห์)

ในอดีต การนิกะห์นั้นควรเกิดขึ้นหลังการหมั้นภายใน 2 อาทิตย์ แต่ในปัจจุบันสามารถจัดจบได้ภายในวันเดียว เนื่องจากมีสถานที่จัดงานแต่งอิสลามเป็นจำนวนมากที่รองรับการจัดงานทั้ง 3 พิธีในวันเดียวกัน และเมื่อวันแต่งงานมาถึงและมี 5 องค์ประกอบหลักที่ทำให้การนิกะห์สมบูรณ์แล้ว พิธีนิกะห์จะเริ่มจากการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านโดยประธานพิธี จากนั้นจะต่อด้วยการให้โอวาทคู่บ่าวสาว และญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะกล่าวบทนิกะห์โต้ตอบกับฝ่ายเจ้าบ่าว เสมือนเป็นการมอบลูกสาว ฝากฝังในฐานะภรรยาแก่ฝ่ายชาย ต่อด้วยชี้แจงเรื่องสินสอดทองหมั้น และจบด้วยการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ดูอา)

4. วาลีมะห์

วาลีมะห์ หรืองานเลี้ยงฉลอง สามารถจัดหรือไม่จัดก็ได้ ไม่ได้มีข้อบังคับอยู่ในหลังศาสนาอิสลาม แต่หากคู่บ่าวสาวไหนต้องการจะจัดงานเลี้ยงฉลองควรจะต้องจัดขึ้นภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้เข้าร่วมพิธีนิกะห์เรียบร้อย และควรเชิญแขก ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานผู้มีอาชีพเดียวกันด้วยตนเอง อีกทั้งภายในงานควรเน้นความเรียบง่าย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับงานแต่งอิสลาม

ข้อควรรู้
 • งานแต่งอิสลามแต่งตัวอย่างไร ?
  แต่งกายให้เรียบร้อย เช่น เสื้อแขนยาว เดรสเลยเข่าหรือกระโปรงเลยเข่า ไม่จำเป็นต้องคลุมผมหรือแต่งแบบชาวมุสลิม
 • ของขวัญแต่งงาน – สินสอดทองหมั้น (มะฮัร)
  สินสอดหรือ มะฮัร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. มะฮัรที่กำหนดจำนวนไว้แน่นอนกล่าวในพิธีนิกะห์ ตามตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย
  2. มะฮัรที่ไม่ได้กำหนดจำนวน ตามความสามารถและฐานะทางสังคมของฝ่ายชาย/หญิง
 • แหวนในงานแต่งอิสลาม
  การสวมแหวนไม่ได้เป็นข้อบังคับในการนิกะห์ แต่สามารถกระทำได้ หากแต่ควรคำนึงว่า ห้ามสวมแหวนนิ้วชี้และนิ้วกลาง
 • การแต่งงานข้ามศาสนา (พหุวัฒนธรรม)
  งานแต่งอิสลามนั้นคู่บ่าวสาวไม่สามารถแต่งข้ามศาสนาได้ ทั้งคู่จะต้องนับถือศาสนาอิสลามก่อนเริ่มพิธีแต่งงาน

งานแต่งงานมุสลิมเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ชาวมุสลิมทั้ง 2 จะร่วมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง และยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งหากคุณเป็นคู่ว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว เราก็ขอให้อวยพรให้ทั้งคู่จงมีชีวิตคู่ที่ยืนยาว มั่นคง และมีความสุขสมหวังดั่งที่ตัวเองปรารถนา